آدرس : تهران ، کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج ، ساختمان شرکت آباد راهان پارس

021-48620640

آباد حفار پارس

دانستی های اجرای عملیات حفاری شمع

انواع شمع ( Pile ) :

​شمع ریزی ، شمع کوبی ، شمع بتنی درجا 

تولید و تعمیر مبل و لوازم چوبی

تولید و تعمیر میز تحریر

تولید و تعمیر لوازم رستوران

نمونه‌کارهای ما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم.

ما بروز ترین تولیدات را در بین تمام شرکت ها داریم

کیفیت بالا

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

قیمت مناسب

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

عنوان خدمت اول شما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

خدماتی که ارائه میدهیم

خدمات ما

عنوان خدمت دوم شما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

عنوان خدمت سوم شما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

عنوان خدمت چهارم شما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

نمونه‌کارهای ما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم.

ما بروز ترین تولیدات را در بین تمام شرکت ها داریم

کیفیت بالا

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. 

قیمت مناسب

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.