آدرس : تهران ، کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج ، ساختمان شرکت آباد راهان پارس

021-48620640

آباد حفار پارس

​تقدیر نامه